Velkommen til Oljeservice Maura AS
Fra 1/1-2011 ble vi en selvstendig distributør av fyringsolje, parafin og diesel. Avtalen med Statoil ble oppsagt og vi kjøper nå våre produkter av
Olje og Energi Sentret AS.
Vi har fått nytt bestillingsnummer:   63 99 50 00